Din Jurist i vardagen

Copyright © 2013-2014 - WestAros Juridik AB - All Rights Reserved

Äktenskapsförord


Genom ett äktenskapsförord kan man som som makar, eller blivande makar, förordna att viss egendom ska vara enskild eller att enskild egendom ska vara giftorättsgods. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt, undertecknat av båda makarna samt registrerat hos Skatteverket.