Din Jurist i vardagen

Copyright © 2013-2014 - WestAros Juridik AB - All Rights Reserved

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)


Grunden för ett omhändertagande enligt LVM kan vara att någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol eller narkotika är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodosespå frivillig väg och
personen till följd av missbruket a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Ett offentligt biträde förordnas av förvaltningsrätten och betalas av staten för att biträda missbrukaren vid förhandling.